top of page
Black Washed Wall
Black Washed Wall

Perkhidmatan Tambahan

Black Washed Wall

Kami berusaha untuk menawarkan pelbagai perkhidmatan bahasa. Selain daripada perkhidmatan asas kami, kami juga menawarkan:

Interpretasi Telefon

Interpretasi telefon adalah satu bentuk interpretasi yang boleh dilakukan dalam pelbagai konteks. Namun, prinsip asasnya adalah kehadiran dua pembicara yang tidak dapat berkomunikasi dengan betul kerana halangan bahasa. Sebaliknya daripada meminta kehadiran fizikal seorang juru bahasa di tempat tertentu, kedua-dua pembicara menggunakan perkhidmatan interpretasi melalui sistem telekomunikasi. Situasi-situasi ini boleh berlaku di hospital, hotel atau balai polis, di mana kedua-dua pembicara berhadapan, atau dalam konteks lain di mana dua pembicara berhubung antara satu sama lain melalui peranti komunikasi telematik, seperti semasa panggilan telefon ke nombor kecemasan.

Perkhidmatan Transkripsi

 

Istilah transkripsi merujuk kepada proses di mana bahan audio atau video dipindahkan ke dalam format teks untuk tujuan indeks, aksesibiliti, atau tujuan arkival. Teknik transkripsi digunakan dalam pelbagai bidang yang berbeza termasuk penguatkuasaan undang-undang, persembahan muzik, dan untuk pelbagai tujuan perniagaan.

Terjemahan Mesin

 

Terjemahan mesin (MT) merujuk kepada perisian sepenuhnya automatik yang boleh menterjemahkan kandungan sumber ke dalam bahasa sasaran. Manusia boleh menggunakan MT untuk membantu mereka menterjemahkan teks dan ucapan ke dalam bahasa lain, atau perisian MT boleh beroperasi tanpa campur tangan manusia. Alat MT kerap digunakan untuk menterjemahkan jumlah maklumat yang luas melibatkan berjuta-juta perkataan yang tidak mungkin diterjemahkan secara cara tradisional. Ini amat berguna apabila tujuan menterjemahkan dokumen adalah untuk memahami idea dokumen sumber tanpa memerlukan pemahaman yang mendalam.

bottom of page