top of page
Black Washed Wall
Black Washed Wall

DTP Pelbagai Bahasa

DTP Pelbagai Bahasa

Apakah itu Penerbitan Desktop Multibahasa (DTP)?

 

Penerbitan Desktop Multibahasa adalah seni mencipta dokumen yang diterjemahkan yang setia kepada asal dari segi reka letak dan estetika reka bentuk. Ini kerana bahasa baru akan mengubah rupa dan reka letak teks anda. Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Sepanyol atau Itali, jumlah aksara akan bertambah, memerlukan penyesuaian format untuk memuatkan semuanya. Bagi bahasa seperti Cina atau Jepun, jeda antara perkataan tidak ditunjukkan dengan cara yang sama seperti dalam bahasa-bahasa Roman, jadi penyesuaian format selepas terjemahan memastikan jeda baris yang betul. Bagi bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri, seperti Arab atau Ibrani, reka bentuk keseluruhan perlu dibalikkan.


Inilah di mana perkhidmatan DTP Multibahasa mungkin terbukti sangat berharga untuk anda. Pakar DTP kami akan bekerjasama dengan pasukan linguistik kami untuk memastikan kandungan yang diterjemahkan kelihatan sebaik dalam bahasa asal dan menyampaikan mesej yang sama. Dengan kedua pasukan ini bekerja bersama, kami akan menguruskan terjemahan, DTP, dan pembacaan semakan untuk memastikan dokumen tersebut bersedia untuk dicetak. Pasukan kami juga akan menilai setiap projek secara visual untuk memastikan ia diterima secara budaya. Sebagai contoh, warna-warna dan grafik tertentu mungkin tidak sesuai digunakan dalam beberapa budaya dan perlu diubahsuai untuk pasaran tempatan. Kami juga akan mempertimbangkan perbezaan dalam aksara dan tanda baca untuk bahasa yang berbeza.

Pasukan DTP kami juga akan berurusan terus dengan pencetak yang tidak biasa bekerja dengan dokumen multibahasa seperti dokumen Arab yang dibaca dari kanan ke kiri.

 

Perkhidmatan DTP kami boleh digunakan untuk mencipta perkara berikut:

 

• Majalah

• Buletin syarikat

• Brosur

• Katalog

• Akhbar

• Manual pengguna

• Buku

• Risalah

• Laporan tahunan

 

We use Apple Macs and PCs and work with:

 

 Adobe InDesign

•    Adobe Illustrator

•    Adobe Photoshop

•    Adobe FrameMaker

bottom of page